Nelegální užívání

softwaru je krádež!

BSA Vám vyplatí až 300.000,- Kč!

10 % z peněžní částky náhrady škody oznamovateli, který se bude aktivně podílet na odhalení a prokázání porušování autorského práva k softwaru.

Odměna není vyplácena z nákladů na právní zastoupení. Podmínky výplaty odměny jsou obecně uvedeny zde. Po podání oznámení přes uvedený formulář se Vám ozveme a navrhneme konkrétní postup.

BSA | Software Alliance (www.bsa.org)

V případě dotazů nás kontaktujte na ceskarepublikainfo@bsa.org.